Välj mellan tre olika modeller bänk- , underbänk- och golvmodell

SBF 07 – 7-10 kg
SBF 14 – 14-20 kg
SBF 28 – 28-32 kg